Aktualności

« Powrót

Certyfikat DPL dla Zakładu Toksykologii i Kancerogenezy

Po przeprowadzeniu w dniach 20-21 kwietnia 2015 okresowej kontroli i weryfikacji spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej Biuro do Spraw Substancji Chemicznych potwierdziło, że Zakład Toksykologii i Kancerogenezy IMP spełnia zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie badania właściwości toksycznych, badania właściwości mutagennych, analiz chemicznych i badań biochemicznych oraz innych badań in vitro w zakresie cytotoksyczności podstawowej.

Certyfikat jest ważny od dnia 29 czerwca 2015.