Kontakty

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź
tel.: 42 631 45 02,  faks: 42 656 83 31
e-mail: impx@imp.lodz.pl

 

Dyrektor
prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński
tel. 42 631 45 02

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
prof. dr hab. med. Wojciech Hanke
tel. 42 631 45 65

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
i Rozwoju Kadr Naukowych
prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
tel. 42 631 45 20

Zastępca Dyrektora ds. Innowacji i Wdrożeń
mgr Kamilla Szcześniak
tel. 42 631 46 88

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości
dr Danuta Ligocka
tel. 42 631 48 17

Pełnomocnik Dyrektora ds. Dozymetrii
dr Joanna Domienik
tel. 42 631 45 29Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
dr Elżbieta Korzeniowska
tel. 42 631 46 86

Zakład Epidemiologii Środowiskowej
prof. dr hab. med. Wojciech Hanke
tel. 42 631 45 65

Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii
prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz
tel. 42 631 45 83

Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy
dr Dorota Merecz-Kot
tel. 42 631 45 93

Laboratorium Badań Produktów Leczniczych
i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP

dr Joanna Piasecka-Zelga
tel. 42 631 46 53

Zakład Toksykologii i Kancerogenezy
dr hab. med. Maciej Stępnik, prof. IMP
tel. 42 631 46 02

Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska
prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz
tel. 42 631 46 26

Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego
prof. dr hab. Sławomir Czerczak
tel. 42 631 47 02

Zakład Ochrony Radiologicznej
dr hab. Marek Zmyślony, prof. IMP
tel. 42 631 45 48

Zakład Zagrożeń Fizycznych
dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska, prof. IMP
tel. 42 631 45 22

Dział Zarządzania Wiedzą
dr Jolanta Przyłuska
tel. 42 631 47 09

Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego
prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa
tel. 42 631 47 75

Klinika Toksykologii
dr hab. med. Anna Krakowiak, prof. IMP
tel. 42 631 47 51


Klinika Audiologii i Foniatrii
prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
tel. 42 631 45 20
Rejestracja pacjentów tel. 42 631 47 29

Ośrodek Kształcenia Lekarzy w zakresie Zdrowia Publicznego
dr med. Andrzej Marcinkiewicz
tel. 42 631 48 40

Dział Zarządzania Projektami, Innowacji i Wdrożeń
mgr Kamilla Szcześniak
tel. 42 6314 688


Sekcja Organizacji Szkoleń
Elżbieta Stodulska
tel. 42 631 46 80


Oficyna Wydawnicza
mgr Katarzyna Rogowska
tel. 42 631 47 18Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej
Osób Niepełnosprawnych

p. o. prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa
tel. 42 631 47 75
 

 

 

 

Napisz do nas
To pole jest wymagane.