Praca, Zdrowie, Środowisko – platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi (POIG.02.03.00-00-017/10)

Projekt rozpoczął się w marcu 2010 roku w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Priorytet 2 „Infrastruktura Sfery B+R", Działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki", Poddziałania: 2.3.2 Rozwój zasobów informatycznych nauki w postaci cyfrowej; 2.3.3 Rozwój zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego), a zakończył w styczniu 2015 r.

Celem projektu było zwiększenie wykorzystania potencjału badawczego Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera poprzez zarządzanie zasobami wiedzy. Upowszechnienie i ujednolicenie dostępu do wiedzy i badań naukowych poprzez integrację rozproszonych zasobów wiedzy zostało zrealizowane dzięki  utworzeniu platformy informatycznej "Praca, Zdrowie, Środowisko  - do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi" oraz zbudowaniu  portalu tematycznego www.wiedza.imp.lodz.pl, który jest zintegrowany z powstałą platformą.

Użytkownik w jednym miejscu może przeszukiwać różnego rodzaju zasoby informacyjne. Portal tematyczny  „Wiedza" jest narzędziem, które umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom, włączając te spoza Instytutu, zapoznanie się z działalnością IMP i ewentualne nawiązanie kontaktu z osobami, które mogłyby wejść z nimi współpracę pomagając jednocześnie w realizacji konkretnych zadań.

Utworzony system do zarządzania wiedzą posiada moduły, które umożliwiają dostęp do różnorodnych informacji dotyczących działalności Instytutu. W module „Zasoby wiedzy" znajdują się informacje na temat tego jakie badania czy prace można wykonać w IMP, za pomocą jakiego sprzętu i na jakim poziomie profesjonalizmu. Ponadto, można w nim również znaleźć informacje dotyczące ludzi nauki pracujących w IMP, realizowanych projektów naukowych, publikacji naukowych pracowników czy posiadanych prze Instytut akredytacji.

Zgromadzona na portalu informacja w języku polskim i angielskim o tematyce medycyny pracy i zdrowia środowiskowego stanowi szerokie możliwości do tworzenia efektywnej sieci współpracy  z  ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Ze zgromadzonej wiedzy mogą korzystać wszystkie zainteresowane podmioty, w tym uczelnie i instytucje zajmujące się edukacją z zakresu toksykologii, bezpieczeństwa pracy czy zdrowia publicznego, jak i inne instytuty badawcze oraz prywatni przedsiębiorcy.

Platforma do efektywnego zarządzania wiedzą, dostępna dla wszystkich pracowników IMP, dzięki integracji zasobów informacyjnych pozwala również na wykonywanie różnego rodzaju analiz i raportów. Dzięki zgromadzeniu informacji w jednym miejscu użytkownik Platformy jest w stanie w ciągu kilku minut wygenerować raporty dotyczące m.in. dorobku naukowego konkretnych pracowników w określonym przedziale czasowym, projektów realizowanych przez dany zakład czy pod kierownictwem danej osoby, jak również kartę oceny zakładu.

Wyszukiwanie zasobów wiedzy

Aktualności

Pomiary narażenia na promieniowanie fotonowe

Zakład Ochrony Radiologicznej Instytutu Medycyny Pracy  im. prof. J. Nofera w Łodzi  zajmuje się szeroko rozumianą problematyką narażenia na promieniowanie fotonowe, a w szczególności...

Prof. W. Hanke w Komisji Rady Sanitarno-Epidemiologicznej

Uchwałą Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektoracie Sanitarnym, prof. dr hab. med. Wojciech Hanke został powołany w skład ośmioosobowej Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego...

TWORZYMY atmosferę

Na stronie ogólnopolskiej akcji ochrony powietrza, zainicjowanej przez Ministerstwo Środowiska, można przeczytać wywiad z profesorem Wojciechem Hanke, krajowym konsultantem ds. zdrowia...

Certyfikat DPL dla Zakładu Toksykologii i Kancerogenezy

Po przeprowadzeniu w dniach 20-21 kwietnia 2015 okresowej kontroli i weryfikacji spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej Biuro do Spraw Substancji Chemicznych potwierdziło, że Zakład...