Zasoby wiedzy

Zasoby wiedzy to zakładka, która umożliwia Państwu zapoznanie się, na szczegółowym poziomie, z podstawowymi formami działalności Instytutu, a także jego parametrami t.j. zdobyte akredytacje, pracownicy naukowi czy stosowane w Instytucie metody i technologie. Każda z pod-zakładek posiada listę danych, po wybraniu których dostajecie Państwo szczegółowy opis wybranego tematu.

Wybierając  konkretny typ akredytacji przeczytacie Państwo o zakresie badań, których ona dotyczy jak i o czasie na jaki została przyznana. W przypadku aparatury badawczej znajdziecie opis pozwalający na zapoznanie się z lokalizacją danego sprzętu i kontaktem do jego opiekuna. Ludzie nauki to lista wszystkich naukowych pracowników zatrudnionych w Instytucie, z danymi kontaktowymi i informacjami odnośnie ich dorobku naukowego. Projekty i Publikacje naukowe to lista wszystkich projektów realizowanych przez Instytut w ostatnich latach wraz z ich szczegółowym opisem oraz lista publikacji naukowych naszych pracowników z danymi bibliograficznymi, abstraktem, listą autorów i innymi metadanymi. Metody/Technologie – tutaj znajdziecie Państwo dane na temat stosowanych w IMP metod i technologii badawczych wraz z ich zastosowaniem i opisem.  Usługi natomiast to zakładka, która pozwoli Państwu zapoznać się z ofertą Instytutu wraz z danymi kontaktowymi osoby odpowiedzialnej za daną usługę.